Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 86/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po wznowieniu postępowania