Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001r.

I SA/Ol 210/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2005r. Oddala skargę

I SA/Ol 440/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2002r.

I SA/Ol 485/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na 2007 rok

I SA/Wr 819/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.