Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ol 801/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 rok

I SA/Ol 800/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok

I SA/Ol 798/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok

I SA/Ol 799/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2006 rok

I SA/Ol 718/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013r.

II FSK 1738/12 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Zamościu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie łącznego zobowiązania podatkowego za 2011 r.

III SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok