Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Po 703/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Rz 605/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu