Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Sz 381/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2004 r.

IV SAB/Wa 96/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie wydania dokumentacji procesu odrolnienia działek

II SA/Bd 150/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie rekultywacji gruntu

II SA/Bk 462/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

II SA/Sz 1335/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności na zalesienie gruntów rolnych z sankcjami

II SA/Sz 306/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za [...] r.

IV SA/Wa 1066/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 1378/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 167/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
1   Następne >   +2   4