Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 369/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

I OW 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. T. w sprawie skierowania do schroniska lub noclegowni oraz pomocy finansowej na uregulowanie zaległości związanych z zakwaterowaniem w hotelu asystenckim