Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 109/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. P. dotyczącego dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków miasta K.

II OW 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia

I OW 92/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Skarbu Państwa

I OW 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. o zmianę ostatecznej decyzji dotyczącej wpisu w ewidencji gruntów i budynków

I OW 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. T. w sprawie skierowania do schroniska lub noclegowni oraz pomocy finansowej na uregulowanie zaległości związanych z zakwaterowaniem w hotelu asystenckim