Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 34/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 356/13 - Wyrok NSA z 2013-06-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi G. S.A. w G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie niewydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Gd 3/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Gd 9/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-11

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie przez Starostę postępowania w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

III SAB/Kr 69/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Kr 107/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 3444/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi G. C. i M. Z. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Kr 2/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi G. C-Z., M. Z. na przewlekłość postępowania Starosty S. w przedmiocie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Łd 42/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-28

Sprawa ze skargi E. M. i A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków