Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3444/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi G. C. i M. Z. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Kr 2/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi G. C-Z., M. Z. na przewlekłość postępowania Starosty S. w przedmiocie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków