Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 321/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania