Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 699/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 258/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji