Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 780/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości

II SA/Ke 149/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ke 449/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 78/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-06

skarg Gminy K. i M. Spółka z o.o. w Warszawie na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3