Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VIII SAB/Wa 43/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w zakresie zmian w ewidencji gruntów 1) zobowiązuje Starostę Powiatu [...] do rozpoznania wniosku M. B. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; 3) zasądza od Starosty Powiatu [...] na rzecz skarżącej M. B. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Sz 82/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie przeprowadzenia aktualizacyjnej klasyfikacji gruntów

III SAB/Kr 57/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty

II SAB/Ke 42/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

IV SAB/Wa 116/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu L. w przedmiocie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego oraz wydania wypisu z rejestru gruntów zobowiązuje Starostę Powiatu L. do rozpoznania wniosku skarżącego A.B. o wydanie wypisu z rejestru gruntów dla dziełek o nr ewidencyjny [...] i nr ewidencyjny [...] uwzględniającego zmiany danych wynikających z dokonania rozgraniczenia z działką nr ewidencyjny [...] w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomo...

II SAB/Gl 14/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania postanowienia w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Op 36/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

III SAB/Lu 1/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie wydania wyrysu działek

III SAB/Lu 2/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wpisów w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Sz 147/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   3