Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II SA/Op 54/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 215/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie obowiązku meldunkowego

II SA/Op 69/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie wznowienia postępowania o wymeldowanie

II SA/Op 433/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Op 463/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 448/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie

II SA/Op 642/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 404/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Op 367/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Op 152/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   9