Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 853/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania