Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1421/14 - Wyrok NSA z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1655/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 662/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 21/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Gd 22/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

III SA/Łd 953/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Sz 792/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 794/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 902/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Wr 614/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   27