Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 425/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 2598/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-02

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego