Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 406/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-29

Sprawa ze skargi A. B. na pismo Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w przedmiocie zwolnienia od wnoszenia opłat za lokal mieszkalny

I SA 1055/87 - Wyrok NSA z 1988-06-16

skargę Sławomira L. na decyzję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku w przedmiocie zamiany lokali mieszkalnych.

V SA 13/92 - Wyrok NSA z 1992-07-23

skargę Jana J. na decyzję Wojewody B w przedmiocie odmowy wymeldowania Jana S. z pobytu stałego.

SA/Wr 302/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-07

skargę Józefa B. na postanowienie Wojewody W-kiego w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie Elżbiety M. z pobytu stałego.