Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Po 442/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych,