Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

IV SAB/Po 5/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały

III SAB/Lu 6/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zameldowania na pobyt stały