Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 1461/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Po 51/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie ewidencji gruntów

IV SA/Wa 233/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 2134/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku w sprawie oznaczenia nieruchomości

IV SA/Wa 1419/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 1742/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 239/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian w użytkach gruntowych

III SA/Gd 1045/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-14

Sprawa ze skargi D. K. i Z. K. na pismo Starosty [...] w przedmiocie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 1075/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-09

Sprawa ze skargi B. Z. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

III SA/Kr 1572/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów
1   Następne >   2