Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 708/11 - Wyrok NSA z 2012-07-10

Skargi kasacyjne J.S. oraz SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Centrum Ochrony Mokradeł z siedzibą w Warszawie oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Gdańsku na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oddala...