Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA 231/99 - Wyrok NSA z 1999-04-13

skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Miasta P. w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.