Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bd 506/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Łd 1068/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 109/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody . w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną