Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 1346/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego