Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OW 37/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie nadania numeru PESEL cudzoziemcom