Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Sprawa ze skargi Z. J. W. na odpowiedź Urzędu Miasta (...) w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta

II SA/Go 312/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji adresowej

SA/Bd 2279/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie anulowania czynności materialno

II SO/Rz 10/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SO/Rz 11/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie dotyczącej skargi A. G. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 1781/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 459/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia