Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Ke 195/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

I SA/Rz 376/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości za 2014 r.