Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 276/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Tel-Avivie w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie paszportu

II OSK 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

IV SAB/Po 31/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji ludności

IV SAB/Wa 93/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie przekazania odwołania

II OZ 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SAB/Rz 57/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Gl 41/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SAB/Sz 95/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Go 42/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zameldowania

IV SAB/Wa 163/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
1   Następne >   3