Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

II SA/Op 306/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie zwrotu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I SA/Op 454/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I SA/Op 51/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 56/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Op 147/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

I SA/Op 268/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w przedmiocie zmiany budżetu na 2005 rok

I SA/Op 445/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta

I SA/Op 376/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu do budżetu Województwa Opolskiego części dotacji celowej wraz z odsetkami

I SA/Op 126/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego
1   Następne >   +2   4