Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego