Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1870/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej z tytułu samowoli budowlanej

VII SA/Wa 1909/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 1113/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

VII SA/Wa 1594/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania i odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1593/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1595/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania i odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 465/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1142/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej