Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I GSK 1878/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] nad D. w przedmiocie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

I SA/Ol 238/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody