Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Kr 1705/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-08

skarg M.F., na decyzje SKO, w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,