Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

I SA/Po 3096/02 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-03-21

Skarga Miasta i Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w sprawie nieważności uchwały organy miasta i gminy w sprawie zmiany budżetu na rok 2002 -

II SA/Po 497/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty części nałożonej kary;

II SA/Rz 975/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności powstałej z wykonania zastępczego