Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 679/17 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi F. sp. z o.o. we W. na przewlekłe prowadzenie postępowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki