Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II GSK 651/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia podstawy naliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli

II GSK 1791/12 - Wyrok NSA z 2014-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II SA/Go 840/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola publicznego

II GSK 291/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Gminy P. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Gd 686/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego

II GSK 2096/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad naliczania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym

II SA/Go 583/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę publicznego przedszkola samorządowego I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 1, 2 i 3, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części wymienionej w punkcie I wyroku.

II SA/Go 361/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę I. stwierdza nieważność § 3 punkty od 1 do 9, § 4 i § 5 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 5/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust.2-5, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 i § 6 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wymienionym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
1   Następne >   +2   +5   9