Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II GSK 1791/12 - Wyrok NSA z 2014-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Miejskiej w L. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I SA/Bk 748/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie zmian w budżecie miasta na rok 2010 polegających m.in. na zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu w szkołach prowadzonych przez stronę skarżącą

I SA/Bk 103/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną oraz niepublicznym placówkom i szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej

I SA/Lu 315/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-19

skarg A. spółki z o.o. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] nr [...] zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania ...

V SA/Wa 1957/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie trybu udzielenia, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego działającym na terenie gminy K.;

II SA/Go 625/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego

II SA/Go 567/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego 'T' w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy

V SA/Wa 1852/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie trybu udzielenia i rozdzielenia dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

II SA/Go 520/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy o statusie miejskim I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej Załącznika nr 2 w dziale 926, rozdział 92605 paragraf 2360 w zakresie zmniejszenia wydatków o kwotę 240.000,00 zł oraz w dziale 600, rozdział 60016 paragraf 4270 w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę 240.000,00 zł, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykona...

V SA/Wa 2028/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy K.;
1   Następne >   +2   4