Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Kr 1583/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra, w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy,

I SA/Gl 927/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie sprawy budżetowej jednostek samorządu terytorialnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

V SA/Wa 2987/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Parysów w przedmiocie dokonania zmian w budżecie Gminy Parysów na rok 2008;

V SA/Wa 1777/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na zarządzenie Wójta Gminy Parysów w przedmiocie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2008; Stwierdza, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa.

III SA/Wr 694/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-09

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta L. w sprawie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

III SA/Wr 695/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

I SA/Wr 362/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. L. w przedmiocie zmian budżetu miasta i gminy na 2005 r.

II GSK 1805/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. na zarządzenie Wójta Gminy D. ; nr [...] w przedmiocie zmiany w budżecie gminy

III SA/Kr 736/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przekazywania przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Miejskiej środków z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych względem nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez inne je...

III SA/Wr 693/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok. orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.
1   Następne >   +2   5