Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 357/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany budżetu

III SA/Wr 317/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 4 i § 3 uchwały Rady Miejskiej W. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy

I SA/Ol 126/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy raz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy

III SA/Wr 223/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-29

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 12 i załącznik nr 4 uchwały Rady Miejskiej w B. w przedmiocie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie B. lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu i osób do tego uprawnionych