Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II GSK 2106/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

V SA/Wa 1985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

I SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej

I SA/Gd 1290/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy S.

I SA/Lu 284/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...]/2011 Rady G. N. D. z dnia [...] w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

I SA/Ol 168/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2006r.

I SA/Rz 95/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa nr [...] w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa na 2005r.

I SA/Rz 312/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

I SA/Rz 399/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej.

I SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania
1   Następne >   +2   +5   +10   19