Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

V SA/Wa 2810/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GSK 627/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji rozwojowej

II GSK 2081/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Kr 803/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi A Sp. z.o.o. w M na czynność Instytutu Nafty i Gazu w przedmiocie nałożenia korekty finansowej

II GSK 2728/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2079/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od nierozliczonych środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 2465/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie nakazu zwrotu części dotacji

II GSK 1571/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W. w przedmiocie zwrotu dofinansowania realizacji projektu
1   Następne >   +2   +5   +10   42