Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 119/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków na realizację projektu

V SA/Wa 427/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1294/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Ministra Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu;

V SA/Wa 623/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranej dotacji:

II GSK 324/18 - Wyrok NSA z 2018-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie nałożenia korekty finansowej oraz określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 838/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania;

V SA/Wa 924/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania;

V SA/Wa 1984/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

V SA/Wa 212/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania
1   Następne >   +2   4