Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 29/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

V SAB/Wa 38/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SAB/Wa 35/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

V SAB/Wa 7/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wniosku o wypłatę odsetek; 1. zobowiązuje Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do rozpatrzenia wniosku H. S. z 7 lutego 2012 r. o wypłatę odsetek w terminie 30 dni od doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizac...

V SAB/Wa 29/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie rozpoznania wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres od sierpnia do grudnia 2012 r. i od stycznia do lutego 2013 r.

II SAB/Gd 3/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w sprawie udzielenie informacji publicznej

II SAB/Po 6/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie należności

V SAB/Wa 14/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wniosku o dofinansowanie;

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Miasta P. - Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2