Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III ARN 26/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia odsetek za zwłokę na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 647/90~ oddala rewizję nadzwyczajną.