Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 1198/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-12-29

Skarga Rady Gminy w T. na uchwałę - rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie udzielenia zarządowi gminy absolutorium za 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 w związku z art. 216a par. 1 Kpa uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

I SA/Lu 23/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 4 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Z. (...) października 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2001 rok

I SA/Lu 24/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 4 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Z. (...) z 29 października 2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

I SA/Lu 31/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 14 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w D.