Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Gl 827/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SAB/Gl 4/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie finansów publicznych

I SA/Gl 1092/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1120/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1026/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gl 1059/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

I SA/Gl 1058/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

I SA/Gl 17/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania od decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości na 2014 r. w kwestii sformułowanego w skardze wniosku o 'wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i poprzedzających ją decyzji organu I instancji'