Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 694/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-09

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta L. w sprawie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

III SA/Wr 695/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

III SA/Wr 693/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok. orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.