Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wpisania do rejestru zabytków cmentarza żydowskiego położonego w K.