Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Bd 660/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie określenia wysokości kwoty dotacji celowej do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem